Name Position Telefon
Esther Montzka Leitung Integrationsagentur NRW 0 20 43 - 20 73 90
Lina Matzoll Mädchenarbeit, Modellprojekt 0 20 43 - 20 73 90
Ganimet Karapinar KOMM-AN NRW, Modellprojekt 02043 - 207390